Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δ/νση Δημ. Υγείας: Αναγνώριση νοσοκομείων ΑΤΤΙΚΟΝ κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ως κέντρων εκπαίδευσης ειδικοτήτων ουρολογίας κ Ορθοπαιδικής -Τραυματολογίας

Αναγνώριση νοσοκομείων ΑΤΤΙΚΟΝ κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ως κέντρων εκπαίδευσης ειδικοτήτων ουρολογίας κ Ορθοπαιδικής -Τραυματολογίας