Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Ενημέρωση για αναγνώριση Νευρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Λευκωσίας ως κατάλληλη για την άσκηση ιατρών στην Νευρολογία με πλήρη χρόνο άσκησης