Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας: “Αναγνώριση Νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης στην Ιατρική Ειδικότητα της Ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου”