Περιφέρεια Αττικής: Ανακοίνωση μετατροπής δύο θέσεων ειδικευομένων σε ειδικότητα Ρευματολογίας στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο (Ημερ. κλήρωσης)

Δείτε την ανακοίνωση: