ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021