ΠΔΕ: Αύξηση σε πλήρη ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής του 401 ΓΣΝΑ και χορήγηση πλήρους ειδικότητας Παθολογίας στο Νοσ. “Άγιοι Ανάργυροι”

Δείτε το έγγραφο: