Παν Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής: Προκήρυξη ΠΜΣ Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων

Δείτε την προκήρυξη: