ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο «Αγωγή Υγείας- Health Education»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
με τίτλο «Αγωγή Υγείας- Health Education»
των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης
και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το
εαρινό εξάμηνο του ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022-2023