Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής: Προκήρυξη ΠΜΣ “ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ”

Δείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/