ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ COVID-19 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Κατάρτισης του Υπουργείου
Υγείας σχετικά με τη διαχείριση της μετά-covid 19 εποχής από τα παιδιά,
τους εφήβους και την οικογένειά τους.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ για δεύτερη συνεχή
χρονιά με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική ποιοτική αξιολόγηση και τελεί
υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 30 Μαϊου 2022.
Με εκτίμηση,
Εκ της Γραμματείας
Δομές “Φιλικές” για Εφήβους/Νέους
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)