Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Δείτε την απόφαση: