ΑΔΑ ΩΩΩΦ465ΦΥΟ-ΣΓΠ – Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Υπ Υγείας Ορισμός εξετάσεων για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη περιόδου Φεβρουαρίου 2020