Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική” του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/

Δείτε την ανακοίνωση: