Καρδιολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ: Πρόγραμμα εκπαιδευτικών μαθημάτων (Grand Rounds) 2020-2021

Δείτε το πρόγραμμα των ενδονοσοκομειακών διαλέξεων του Καρδιολογικού Τμήματος του ΠΓΝΠ  όπως μας απεστάλη από την Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ: 2610/999281