Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλων εξειδίκευσης Λοιμωξιολογίας, Εντατικής Νοσηλεία Νεογνών, Εντατικής θεραπείας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Επεμβατικής Ακτινολογίας περιόδου Ιουνίου 2020

Υπάρχουν προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών.