Εκπαιδευτική Εκδήλωση ATLS NAEMT στην Ιατρική Σχολή Πατρών 8 & 9 Ιουνίου 2024

Στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιείται EPC provider course certified by NAEMT, που αφορά την πρωτογενή αντιμετώπιση του Παιδιατρικού ασθενή.
Η Προνοσοκομειακή Φροντίδα ως NAEMT NCO στην Ελλάδα και το ATLS Patras ως επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο της ΝΑΕΜΤ στην Πάτρα, διοργανώνουν στις 8 & 9 Ιουνίου 2024 αυτό το πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς.

NAEMT
Emergency Pediatric Care
Pre-Hospital Care
Keep saving lives