Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης  νέο ΜΠΣ με τίτλο “ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ”

Δείτε την ανακοίνωση και την αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μπ

Προθεσμία έως 16/10/2020