ΔΔΠΜΣ ’Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας’ / 4ο Δελτίο Τύπου

Συνημμένα το Τέταρτο Δελτίο Τύπου που αφορά στη Λειτουργία και νέα Προκήρυξη του 4ου κύκλου του ΔΔΠΜΣ ’Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας’

Η προκήρυξη θα γίνει το Μάιο – Ιούνιο του 2023, με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2023.

Η διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΔΔΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα.
Στοιχεία επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Τηλ. 2613/603.264-5, κα Γεωργία Θούα
e-mail: [email protected]
Καθηγητής Βασίλειος Γ. Δανιηλίδης
Δ/ντης Σπουδών του ΔΔΠΜΣ και Δ/ντής της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πατρών