Γ.Ν. Νέας Ιωνίας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ”: Αναγνώριση Γαστρεντερολογικού Τμήματος-Ενδοσκοπήσεων ως κατάλληλου για την χορήγηση πλήρους χρόνου εκπαίδευσης  στη Γαστρεντερολογία