ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 11 θεματικές ενότητες στις οποίες αναπτύσσονται πρότυπα ποιότητας από το διοικητικό, εργαστηριακό και κλινικό τομέα. Η διάρκειά του είναι 6 μήνες και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μετά το πέρας του σεμιναρίου και τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στον ιστότοπο του προγράμματος.

Αίτηση