Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» για το έτος 2020-2021

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σας ενημερώνει για το νέο, σύγχρονο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική», το οποίο προσφέρει από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το νέο αυτό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που βρίσκεται στην επιστημονική και ακαδημαϊκή πρωτοπορία στον ελληνόφωνο χώρο, ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις, αλλά και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, οι οποίες αποτελούν και τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσής του. Προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 120 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, εδώ και στο συνημμένο ενημερωτικό έντυπο.

SAKE_2020-2021_WEB-BIH