Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική” (Digital Health and Analytics)

Νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική” (Digital Health and Analytics)

  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τρία πανεπιστημιακά τμήματα με αναγνωρισμένη ερευνητική συνεισφορά στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν ένα νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό, που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας προσφέροντας:

Γνώσεις διαχείρισης δεδομένων υγείας (ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, βιοσήματα και ιατρικές εικόνες, γενετικά δεδομένα, business process modelling, ασφάλεια ιατρικών δεδομένων, ηθικό και νομικό πλαίσιο)
Γνώσεις ανάλυσης δεδομένων υγείας (cloud computing, machine learning, data mining, big data analytics)
Προσωποποιημένη διδασκαλία ώστε να προσφέρει εξειδίκευση αναλόγως του επιστημονικού υπόβαθρου του κάθε φοιτητή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://mschealth.dit.hua.gr/
καθώς και να παρακολουθήσετε το video από την παρουσίαση του ΔΠΜΣ:
https://youtu.be/wqzMt-uWLCU

Παράταση Υποβολή Αιτήσεων: έως 26 Σεπτεμβρίου 2021

Για Υποβολή Αιτήσεων: Αιτήσεις

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη