Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υγεία και περιβαλλοντικοί παράγοντες” του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το ΔΠΘ και το ΔΙΠΑΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις: [email protected], [email protected]. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από 1η
Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Πληροφορίες
Επίσημη Ιστοσελίδα: www.med.auth.gr
Τηλ.: 2310.999.338 και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ