1/3/2013 Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΑΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), στο πλαίσιο των οδηγιών που έχει λάβει από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για καθολική απογραφή των ασφαλισμένων του, ανακοινώνει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της ειδικής απογραφής συνταξιούχων αιτίας θανάτου (χήροι/ες, ορφανά και άγαμες θυγατέρες).

Στους τρεις τομείς του ΕΤΑΑ και συγκεκριμένα στο ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ και το ΤΑΝ, οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ανήλθαν στους  5.178.

Αναλυτικότερα:

  • Στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ οι  αναπόγραφοι συνταξιούχοι ήταν 1.178 από το σύνολο των 6.268 εγγεγραμμένων (18% του συνόλου).
  • Στον τομέα ΤΣΑΥ οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ήταν 3.000 από το σύνολο των 8.000 εγγεγραμμένων (37% του συνόλου).
  • Στον τομέα ΤΑΝ οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ήταν 1.000 από το σύνολο των 6.700 εγγεγραμμένων (15% του συνόλου).

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  κ. Γιάννη Βρούτση, δόθηκε στο ΕΤΑΑ παράταση 20 ημερών και συγκεκριμένα έως και 20 Μαρτίου 2013 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ειδικής απογραφής συνταξιούχων αιτίας θανάτου.

Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, θα διακοπεί η καταβολή των συντάξεων σε αυτούς που δεν έχουν απογραφεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ