Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazzar του Σωματείου Εργαζομένων του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, Αγορά Αργύρη 20 & 21 Δεκεμβρίου 2022