ΦΕΚ 1445/27-4-2017 τΒ΄ Υποχρέωση εγκατάστασης μηχανήματος POS

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1445 τΒ _ 27-4-2017 ΚΥΑ για POS