. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

 

Ταχ. Κώδικας : 101 87

Πληροφορίες : Α.Χοχλάκη

Τηλέφωνο : 210-5232821/εσωτ.359

Fax : 210-8821333

Έχοντας υπόψη

1 .Τις διατάξεις του .άρθρου 2 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α731-8-1982) «Για σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας».

2. Τα διατάξεις του άρθρου και 5 παρ. 8 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α716-3-1994) « Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α721-8-1997) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α79-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

5. Τις αρμοδίως υποβληθείσες προτάσεις.

6. Τα πρακτικά εκλογής (κλήρωσης) των εκπροσώπων των Πανεπιστημίων της χώρας και των προβλεπομένων Φορέων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Διορίζουμε μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), τα κατωτέρω πρόσωπα:

 

1. Βλασταράκο Μιχαήλ, ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο, Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Ροκαδάκη Γρηγόριο, Ιατρό Οφθαλμίατρο, Β’ Αντιπρόεδρο Π.Ι.Σ.

 

2. Παναγιωτίδη Βλαδίμηρο, Ιατρό Ακτινολόγο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  του Π.Ι.Σ., ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Κορμά Παναγιώτη, Ιατρό Ορθοπαιδικό.

 

3. Παγώνη Σταμάτα, Ιατρό Παθολόγο, ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή της τον Κουτσόπουλο Κωνσταντίνο.

 

4. Κατσίκη Αθανάσιο, Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως εκπρόσωπο της Ε.Ο.Ο., με αναπληρωτή του το Χασάπη Ευστράτιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

 

5. Αμπατζόγλου Θεόδωρο, Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Φ.Σ., με αναπληρωτή του τον Αντωνόπουλο Χρήστο.

 

6. Λυμπέρη Ιωάννη, Δήμαρχο Ήλιδας, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή του τον Πατούλη Γεώργιο, Δήμαρχο Αμαρουσίου.

 

7. Μπατάκη Νικόλαο, ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) με αναπληρώτρια του την Τσαγκαράκη Κατερίνα, ομοίως.

 

8. Γκουλιούμη Θεοχάρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ως εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρώτριά του τη Ρήγα Αχίλλεια, στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

9. Ασημακόπουλο Δημήτριο, ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Μιχαλάκο Στέφανο.

 

10. Μπαλασοπούλου Αγγελική, ως εκπρόσωπο των κάτωθι αναφερομένων φορέων: α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας β) Ένωση Ελλήνων Φυσικών γ) Ένωση Ελλήνων Χημικών δ) Ένωση Ελλήνων Βιολόγων με αναπληρωτή της τονΤομαρά Ιωάννη, ομοίως.

 

11. Μαλτέζο Ευστράτιο, Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως εκπρόσωπο των Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, με αναπληρωτή του τον Καναβάκη Εμμανουήλ, Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

12. Αντωνιάδη Κωνσταντίνο, Καθηγητή στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, με αναπληρωτή του τονΠαπαδογεωργάκη Νικόλαο, Καθηγητή στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

13. Σκαλτσά Ελένη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, με αναπληρωτή της τον Μαράκο Παναγιώτη, Καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ιδίου Πανεπιστημίου.

 

14. Τσιαπαρίκου Ιωάννα, μέλος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, ως εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρωτή της τον Παπάζογλου Αντώνη, μέλος της ΠΟΕΔΗΝ.

 

15. Μεταξάκη Μιχάλη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), με αναπληρώτρια του την Σιάντου Όλγα, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ομοίως.

 

16. Χριστοπούλου Μαρία, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, που υπηρετεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή της τονΠαπαναστάση Χρήστο, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα, ομοίως.

 

17. Ζλατάνο Γεώργιο, Σμήναρχο (ΥΙ) του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ως εκπρόσωπο του ΓΕΕΘΑ, με αναπληρωτή του τον Γουρτζελίδη Παύλο, Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ομοίως.

 

18. Παπαϊωάννου Ιωάννα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτριά της την Καψιώχα Παρασκευή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Προσώπων ομοίως.

 

19. Κλωναράκη Μαρία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια της την Ρίκκο – Κακαλιούρα Τζιουζεπίνα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διατροφής.

 

20. Σπυρόπουλο Ροβέρδο, Διοικητή του ΙΚΑ , ως εκπρόσωπο του ΙΚΑ , με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σαριβουγιούκα, Υποδιοικητή του ΙΚΑ, ομοίως.

 

21. Πέτρουλα Παναγιώτη, Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ως εκπρόσωπο του ΟΓΑ, με αναπληρωτή του τονΔόριζα Βασίλειο, Υποδιοικητή του ΟΓΑ, ομοίως.

 

22. Σκανδαλάκη Παναγιώτη του Νικολάου, Καθηγητή Ιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναπληρώτριά του τηνΚυριαζοπούλου Βενετσάνα, Καθηγήτριας Ιατρικής, Κοσμήτωρ στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

23. Δατσέρη Ιωάννη, Διευθυντή Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με αναπληρωτή του τονΚαλογερόπουλο Θεόδωρο, Ιατρό Ουρολόγο, Επιμελητή Β’ στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

 

24. Λυμπερόπουλο Κωνσταντίνο, Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με αναπληρώτριά του τηνΧαρίτου Αντωνία, Παιδίατρο-Νεογνολόγο-Εντατικολόγο.

 

25. Βαρνάβα Δημήτριο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), ως εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., με αναπληρωτή του τον Λιβαδά Κωνσταντίνο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., ομοίως.

 

26. Βασιλάκου Λιλίκα, Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας), με αναπληρωτή της τον Λούσκο Παναγιώτη,Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, ομοίως.

 

27. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, Καθηγητή του Τομέα Υγείας του Παιδιού, ως εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), με αναπληρωτή του το Ντουνιά Γεώργιο, Επιμελητή του Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, ομοίως.

 

28. Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), ως εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ, με αναπληρωτή της τον Γαγζαλίδη Κωνσταντίνο, Νευρολόγο – Ψυχίατρο, Δ/ντή ΕΣΥ, ομοίως.

 

29. Τούντα Ιωάννη, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ως εκπρόσωπο του ΕΟΦ, με αναπληρώτριά του τηνΣκουρολιάκου Μαρία, Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, ομοίως.

 

Β. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει σε τρία χρόνια.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ