ΥΥΚΑ: Αναγνώριση παιδοψυχιατρικού τμήματος ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ως κατάλληλου για άσκηση ιατρων προς απόκτηση ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής

Δείτε το έγγραφο του ΥΥΚΑ: Αναγνώριση Παιδοψυχιατρικής ΤΖΑΝΕΙΟ