Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, Τμήμα Αδειών Οδήγησης & Επιμόρφωσης Οδηγών: Σχετικά με ιατρική εξέταση υποψήφιων οδηγών και οδηγών

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τα σχετικά έγγραφα:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ