Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: Κατανομή κονδυλίων στις Περιφέρειες της Χώρας, που αφορούν αποζημίωση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΔΙΕ)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατανομή κονδυλίων στις Περιφέρειες πο αφορούν αποζημίωση ΔΙΕ