Υπ. Υγείας: Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημ Υγείας για απόκτηση Μεταπτ Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, ακ.έτος 2017-2018