Υπ. Υγείας: Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολη αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ 6ΘΚΩ465ΦΥΟ-ΜΙΒ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ