Υπ. Ναυτιλίας: Εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Φαρμάκων σε ασφαλισμένους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έναρξη την 01-01-2021

Δείτε το έγγραφο όπως μας απεστάλη από τον ΠΙΣ: