Υπ. Εργασίας: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων