Υπουργείο Υγείας-Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα: “Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου <<ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ>> ως κατάληλλου για την εκπαίδευση ιατρών ειδικότητας Καρδιολογίας στις νεώτερες τεχνικές των Υπερήχων.

Απόφαση Υπουργείου Υγείας.pdf

ΦΕΚ.pdf