Υπουργείο Τουρισμού: In-MedTouR: Innovative Medical Tourism Strategy

Innovative Medical Tourism Strategy
In MedTouR

Με σκοπό την αξιοποίηση της δυναμικής του ιατρικού τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει στο διασυνοριακό έργο “Innovative Medical Tourism Strategy – In MedTouR” με εταίρους τον ΕΟΠΥΥ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι και τον Δήμο της Santa Cesarea.

Στο πλαίσιο του έργου In-MedTouR εντάσσεται η προώθηση του ιατρικού τουρισμού μέσω ενός διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών για την ενίσχυση της δικτύωσης (e-Platform) και την ανάδειξη της ψηφιακής εμπειρίας με την συμμετοχή των τελικών χρηστών (e-Tour Facilitator).

Περισσότερα

Focus Groups-Workshops

Τον Σεπτέμβριο του 2020 το Υπουργείο Τουρισμού διοργάνωσε, στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, πέντε (5) διαδικτυακά workshops με προσκεκλημένους από 5 πόλεις (Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πύργος, Μεσολόγγι, Πάτρα), όπου συμμετείχαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη Ιατρικών Συλλόγων, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Κατά τη διάρκεια των workshops, παρουσιάστηκε το έργο In-MedTouR από στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, η πλατφόρμα e-cluster, από την Υπεύθυνη έργου του ΕΟΠΥΥ και η πλατφόρμα e-Tour Facilitator, από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το e-cluster αφορά στη δημιουργία ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος δικτύωσης επιχειρήσεων, ενώ το e-Tour Facilitator απευθύνεται στον τελικό χρήστη του ιατρικού τουρισμού. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού.

Περισσότερα
 
Το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων και των επιχειρήσεων που δυνητικά μπορούν να ωφεληθούν από τον Ιατρικό Τουρισμού, προχώρησε στην δημιουργία ενημερωτικού blog με πληροφορίες για την υλοποίηση και τις δράσεις του έργου.
Η πλατφόρμα e-cluster βοηθά στην καταγραφή στοιχείων των παρόχων υπηρεσιών υγείας, των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και των ερευνητικών & Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, μέσω της δημιουργίας ενός εκσυγχρονισμένου ηλεκτρονικού συνεργατικού δικτύου επιχειρήσεων, το οποίο θα παρέχει σχετικές πληροφορίες από την Ελλάδα και την Ιταλία, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Μπορείτε να εγγράψετε την επιχείρησή σας με 5 απλά βήματα, για να συμμετέχετε ενεργά στην ανάδειξη και προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού.Περισσότερες πληροφορίες
Το έργο In-MedTour έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.