Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεν. Διεύθυνση Οργάνωση Αθλητισμού: Ερμηνευτική εγκύκλιος αναφορικά με την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

2470_ΥΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ