Υπουργείο Οικονομικών: Χρόνος απόκτησης εισοδήματος από παροχή υπηρεσιών

Δείτε την απάντηση που εστάλη από το Υπουργείο Οικοκονομικών στον Ι.Σ.Πατρών μετά από ερώτημά του: Υπουργείο Οικονομικών-χρόνος απόκτησης εισοδήματος από παροχή υπηρεσιών

 

Δείτε επίσης την ΠΟΛ. 1223/8-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΠΧΗ-ΘΙΦ) που αφορά στο ίδιο θέμα: ΠΟΛ 1223_2015 ΑΔΑ ΒΜΠΧΗ-ΘΙΦ