Υπουργείο Εργασίας-Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ μονοσυνταξιούχοι 1-10-2018