Τι αλλάζει στα Πρόσθετα Βιβλία & στα Φορολογικά Στοιχεία των Ιατρών από 01/04/2013

ΚΦΑΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1061 28/03/2013 δόθηκε παράταση έως τις 12 Απριλίου 2013 για την προμήθεια Φ.Τ.Μ. σε ορισμένες κατηγορίες υποχρεώσεων του ΚΦΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία έληξε στις 29/03/2013.