Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας: Σχετικά με θεραπευτικά πρωτόκολλα