Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας: Υποχρέωση υποβολής των ετήσιων ενημερωτικών-στατιστικών στοιχείων των εργαστηρίων ιατρικών εφαρμογών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Υπ. Υγείας, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας