ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σχετ. : 27967
Αριθμ. πρωτ:ΔΥ1δ/28553-11/4/2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων αποτελούμενη από τους παρακάτω:
1.Καραούλη Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας
2.Κ. Κορωναίου , υπάλληλο κλάδου ΠΕ Χημικών της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας
3.Ζέρβα Λουκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Δ/ντρια Κλινικής Μικροβιολογίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν. Αθηνών «ΑΤΤΙΚΟΝ»
4. Α. Δημητρούλη, Υγιεινολόγο ΤΕ, MSC Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Υπεύθυνη και Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
5. Αγγελική Διπλού, Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων, MSC Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αν. Υπεύθυνη και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ιατρικών αποβλήτων, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6. Ιωάννη Ροτζιώκο, Διευθυντή ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Αγία Όλγα, Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
7. Αθανασάκη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγο της Υγείας και Συνεργάτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
8. Γκρίντζαλη Γεωργία, Υγιεινολόγο ΤΕ, MSc, Ειδική Σύμβουλο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας.
9. Μπούρα Φωτεινή, Χημικό Μηχανικό του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με αναπληρωτή της τον Λιόγκα Βασίλη, Μηχανολόγο – Μηχανικό, Συνεργάτη της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ .
Συντονιστή της ως άνω ομάδας εργασίας ορίζουμε την κ. Γκρίντζαλη Γεωργία, Υγιεινολόγο ΤΕ, MSc, Ειδική Σύμβουλο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας.
Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων, ο εντοπισμός κενών και προβλημάτων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και η διαμόρφωση εισηγητικών προτάσεων για τη βελτίωση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.
Τα μέλη της Επιτροπής είναι άμισθα.
Γραμματειακή Υποστήριξη της ομάδας εργασίας θα παρέχει η κ. Παγιάτη Μαριάνα, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δ/κού που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ