ρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Απριλίου 2016

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα:

Ω6ΜΧ7Λ6-Β23