Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Οκτωβρίου 2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΨΣ4Ψ7Λ6-ΤΥ1-Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικοτήτων Οκτωβρίου 2017 με έδρα την Πάτρα