Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Προσκαλούμε σε Συμπληρωματική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της αρχικής πρόσκλησης και δεν συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία.

Περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται παράλληλα να υποβάλουν τα στοιχεία τους και ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα:

Συμπληρωματική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ