Πρόκληση εγγραφών Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας 2013-2014

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 2013-2014

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (Σ.Δ.Ε. Πάτρας) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους ενήλικες (πολίτες άνω των 18 ετών) για εγγραφές περιόδου 2013-2014.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας ως δομή Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας είναι απογευματινή (16.30-20.30)

Οι απόφοιτοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας λαμβάνουν με

φοίτηση δύο (2) ετών – 18 μηνών

Απολυτήριο ισότιμο με τον τίτλο του Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Ο βασικός πυρήνας των σπουδών συγκροτείται από:

 • Γλωσσικό γραμματισμό (Ελληνική Γλώσσα),
 • Αριθμητικό γραμματισμό,
 • Πληροφορικό γραμματισμό,
 • Περιβαλλοντικό γραμματισμό,
 • Επιστημονικό γραμματισμό,
 • Κοινωνικό γραμματισμό,
 • Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή,
 • Αγγλική γλώσσα,
 • Σχέδια Δράσης – Projects,
 • Συμβουλευτική σε θέματα ψυχολογίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Επικυρωμένη ταυτότητα ή διαβατήριο,
 2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό Απολυτηρίου Δημοτικού με αρ. πρωτοκόλλου ή Απολυτηρίου Δημοτικού ή βεβαίωση μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε Ελληνικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτείται μετάφραση από επίσημη αρχή (Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών),
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 4. 1 φωτογραφία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση:  Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 Ζαβλάνι (απογευματινές ώρες 16.30-21.30)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610462086 (απογευματινές ώρες 16.30-21.30)