Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων