Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» από το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» (ΦΕΚ 2221/13/8/2014)
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Υγεία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α. Περιβάλλον
Β. Κοινωνική Ιατρική

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Υποβολή αιτήσεων μέχρι : 28 Ιανουαρίου 2015
Ημερομηνία Συνεντεύξεων: 4,5 Φεβρουαρίου 2015
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων: 13 Φεβρουαρίου 2015
Υποβολή Δικαιολογητικών επιτυχόντων: 16-20 Φεβρουαρίου 2015
Έναρξη μαθημάτων: 2 Μαρτίου 2015
Λήξη μαθημάτων : 5 Ιουνίου 2015
Εξεταστική περίοδος: 15-26 Ιουνίου 2015

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος