Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην “Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα”

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το 

νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

στο  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην

“Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα”

που διοργανώνει η «Μέριμνα» είναι μέχρι 30 Ιανουαρίου 2017,

και θα ορισθούν νέες ημερομηνίες μαθημάτων.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 50 ώρες συνολικά (5 διήμερα μαθήματα)

και απευθύνεται σε επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και της παιδείας.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα,πατήστε εδώ.

MEΡΙΜΝΑ

Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

Δ: Παπανικολή 2A, 152 32 – Σίδερα Χαλανδρίου

Τ: 210.68.31.888 – 210.64.63.367

W: www.merimna.org.gr

E: [email protected]